Diensten


Reguliere cursus
Alfabetisering

Algemeen

U kunt niet lezen of schrijven? U heeft weinig of geen opleiding gehad in uw land van herkomst? U kunt wel lezen en schrijven in een andere schrift, maar niet in het Latijnse schrift?

Analfabetisme belemmert veel mensen in hun dagelijks leven. Meester in NT2 heeft hiervoor de cursus alfabetisering. In deze cursus leert men Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren. Stap voor stap gaat de Nederlandse taal voor anderstaligen steeds meer leven en kunnen ze zich makkelijker uitdrukken in woord en geschrift. Wanneer men het lezen en schrijven grotendeels onder de knie heeft kan men vervolgens doorstromen van de cursus alfabetisering naar de cursus inburgering. Hier zal men worden voorbereid op het inburgeringsexamen.

Onze methode

Voor anderstaligen die het Latijnse schrift niet beheersen is Nederlands leren een grote uitdaging. Het Alfabetisering Anderstaligen Plan, kortweg AAP, begint bij het begin. Het begeleidt cursisten bij de drie stappen naar alfabetisering: van luisteren en spreken, naar beginnende geletterdheid, tot de automatisering van het lezen en schrijven. De cursisten beginnen op www.alfabetiseren.nl met online luister- en uitspraakoefeningen en werken toe naar schrijven op papier.
AAP is een rijk geïllustreerde en positief gestemde alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassenen.

Wat is de werkwijze en hoe lang duurt het traject?


Onze werkwijze is dat de cursist vooraf uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, waarbij we o.a. afspreken wat de duur van het traject wordt en wanneer de cursist zal starten. We hanteren een uitgebreide intake zodat we de cursist echt goed leren kennen en we een goed beeld hebben van wat het niveau is en de wensen. De groep bestaat uit maximaal tien cursisten. Afhankelijk van het niveau en werktempo van de cursist duurt de cursus maximaal 12 maanden, waarbij de cursist gedurende drie dagdelen per week les volgt, inclusief een half uur pauze. Indien een cursist ook het inburgeringstraject wil volgen duurt het traject maximaal 24 maanden (exclusief vakanties en feestdagen).

Leerdoelen

In de cursus Nederlands A0 werk je toe naar taalniveau A1. De cursus is geschikt voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren spreken.

Na het succesvol afronden van deze cursus…

 • Kun je in het Nederlands lezen en schrijven (basis)
 • Beschik je voldoende kennis en vaardigheden om door te stromen naar A1.
REGULIERE CURSUS INBURGERING (A1A2)

*Kosten voor het traject zijn afhankelijk van het startniveau. Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen bij startniveau 0.

Algemeen

Dit traject is bedoeld voor de groep cursisten die laag, middelbaar of hoog zijn opgeleid. Het betreft een vervolgtraject op het hiervoor genoemde traject alfabetisering. Een degelijke basiskennis is echter wel een vereiste alvorens deel kan worden genomen aan dit traject. De cursist dient kennis en begrip te hebben van het gesproken en geschreven Nederlands.

Onze methode

Bij het inburgeringstraject hanteren we de diverse methodes, afhankelijk van het niveau van de cursist.

Laag-middelbaar opgeleide cursisten gebruiken de methode van Kleurrijker namelijk taalcompleet en/of talent. Dit is een methode waarbij de nadruk ligt op de grammatica, de spelling, het vergroten van het vocabulaire en de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Aan de cursist wordt geleerd om de grammaticaregels op juiste wijze toe te passen. Denk hierbij aan lidwoorden, scheidbare en reflexieve werkwoorden, werkwoorden en bijzinnen. De cursist wordt voorts bijgebracht hoe te handelen in diverse praktijksituaties, bijvoorbeeld zichzelf voorstellen, een gesprek voeren over werk en studie.

Hoog opgeleide anderstaligen gebruiken de methode van BOOM NT2, namelijk “ De Opmaat”. De opmaat bestaat uit tien thema's, waaronder afspreken, vrije tijd, hobby's, gezondheid, onderwijs en je innerlijk en uiterlijk. Binnen elk thema komen de vier vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven afwisselend aan bod. Elke les bevat een dialoog waarin bepaalde personen regelmatig terugkomen, authentieke teksten en vele oefeningen. Het materiaal komt van websites, folders, programma's, formulieren enzovoort.

De methodes zijn leidend maar door de inzet van BVNT2 opgeleide docenten proberen we de lessen dynamischer en actiever te maken. We gebruiken standaard audiovisuele ondersteuning.

Wat is de werkwijze en hoe lang duurt het traject?


Onze werkwijze is opnieuw dat de cursist vooraf uitgenodigd wordt voor een intakegesprek. Nadat de cursist een instaptoets heeft afgenomen wordt de duur van het traject vastgesteld en een daarbij passende methode aangeschaft. Afhankelijk van het niveau en werktempo van de cursist duurt het traject maximaal 18 maanden (exclusief vakanties en feestdagen). Bij het inburgeringstraject houden we de groepen doorgaans klein (max. 10 cursisten). De cursist krijgt 2 tot 3 dagdelen per week les, waarbij een les ongeveer 2,5 tot 3 uur duurt. Uit ervaring is ons bekend dat cursisten over het algemeen slagen voor het inburgeringsexamen als ze een traject volgen van 12 maanden, waarbij ze zij 3 dagdelen per week les krijgen.

Leerdoelen

 • Spreken, luisteren, lezen en schrijven op A2 niveau
 • Voorbereid op Inburgeringsexamen
 • Startklaar voor B1


B1 Programma
Staatsexamen

Wil je meer informatie, kijk dan naar de voorlichtingsfilm van de rijksoverheid. Je kunt dan duidelijk zien welke stappen je moet ondergaan.

Algemeen

Je wilt graag doorstuderen op minimaal MBO niveau, dan is het noodzakelijk om Nederlands op B1 te behalen. Met het behalen van staatsexamen B1 krijgt u de mogelijkheid om een Mbo-opleiding te doen of om op MBO niveau te werken. Uiteraard kunt u met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Door het volgen van de cursus Nederlands als tweede taal A2 naar B1 leert u goed spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Nederlands op B1 niveau. U leert communiceren in het Nederlands in situaties die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als werk, studie, kunst en cultuur, samenleving, politiek en communicatie. Ook wordt extra gewerkt aan de uitbreiding van uw vocabulaire en grammatica.

Onze methode

 • Sprong BOOM NT2
 • Online E-learning

Les inhoud

 • 1 videoles met uitleg (per week)
 • 2 interactieve lessen met een docent à 2 uur (per week)
 • Diverse modules
 • Examentraining
 • Interactieve werkvormen
 • Concrete voortgangsmeting
 • Taalcoach per cursist

Leerdoelen

 • Bereiken taalniveau B1 bereikt en kunt u opgaan voor het Staatsexamen NT2 programma I


ONA Online portfolio
E-learningONA CURSUS ONLINE E-LEARNINGONA Cursus 2019 (64 uur)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt
Op de volgende locaties worden de ONA-lessen gehouden:

Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Groningen, Amsterdam, Arnhem, Den Haag

Algemeen

Je wilt graag doorstuderen op minimaal MBO niveau, dan is het noodzakelijk om Nederlands op B1 te behalen. Met het behalen van staatsexamen B1 krijgt u de mogelijkheid om een Mbo-opleiding te doen of om op MBO niveau te werken. Uiteraard kunt u met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Door het volgen van de cursus Nederlands als tweede taal A2 naar B1 leert u goed spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Nederlands op B1 niveau. U leert communiceren in het Nederlands in situaties die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als werk, studie, kunst en cultuur, samenleving, politiek en communicatie. Ook wordt extra gewerkt aan de uitbreiding van uw vocabulaire en grammatica.

ONA Coutinho methode "Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt"

Wat is ONA

Het nieuwe ONA-examen is verplicht voor alle personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek.
Je moet 8 schriftelijke bewijzen verzamelen over je arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld: sollicitatiebrieven, een cv, vacatures en sollicitatieformulieren. Je gebruikt kaarten voor het verzamelen van bewijzen. Tijdens de cursus leer je veel over de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook van alles over jezelf. Je krijgt de nodige informatie die voor jou belangrijk is om je te helpen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt en het maken van de juiste keuzes en stappen. Bovendien wordt het eindgesprek voorbereid en geoefend. Zo word je niet alleen klaargestoomd voor het examen, maar kun je daarna ook direct aan de slag om een baan te vinden!

ONA module inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

   Beroepenoriëntatie
   Realistisch beroepsbeeld
   Je eigenschappen kennen
   Beroepskansen
   Beroepscompetenties
   Netwerk opbouwen
   Werk vinden
   Werkcultuur
   Eindgesprek

Om het eindexamen te behalen, moet je werk kiezen dat bij je past en weten hoe je dat kunt vinden. Om dit te bewijzen bouw je tijdens het doorlopen van de module een portfolio op van deze acht onderwerpen. Tijdens het examen presenteer je dit portfolio in de vorm van een eindgesprek. Aan het eind van deze cursus wordt het eindgesprek met jou voorbereid. Zo kun je het gesprek goed oefenen en ben je helemaal klaar voor het examen.

Les inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • 1 videoles met uitleg (per week)
 • 3 interactieve lessen met een docent à 2 uur (per week)
 • 1 interactieve les portfolio training (per week)
 • 20-50 oefeningen (zelfstudie) (per week)
 • Vaktaaltraining voor gekozen beroep
 • Diverse programma’s icm met tab/laptop (bruikleen)
 • Aanmelding en INTAKE bij WDWM Detachering*
 • Eindgesprek training (eenmalig op locatie)

Om het eindexamen te behalen, moet je werk kiezen dat bij je past en weten hoe je dat kunt vinden. Om dit te bewijzen bouw je tijdens het doorlopen van de module een portfolio op van deze acht onderwerpen. Tijdens het examen presenteer je dit portfolio in de vorm van een eindgesprek. Aan het eind van deze cursus wordt het eindgesprek met jou voorbereid. Zo kun je het gesprek goed oefenen en ben je helemaal klaar voor het examen.

ONA portfolio

Heb jij al op je taalschool je een ONA-Cursus gehad, maar is je portfolio onvoldoende of loop je vast... GEEN NOOD. Meester in NT2 kan je ondersteunen bij het maken van je ONA Portfolio. Bij ons is er nog nooit een ONA Portfolio afgekeurd. Wij bieden dan ook de garantie dat je portfolio goed gekeurd zal worden door DUO.

Leerdoelen

 • Voorbereiden op het onderdeel ONA van het inburgeringsexamen


ONA Cursus 2019 INTENSIEF (64 uur)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt
Op de volgende locaties worden de ONA-lessen gehouden:

Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Groningen, Amsterdam, Arnhem, Den Haag

Algemeen

Je wilt graag doorstuderen op minimaal MBO niveau, dan is het noodzakelijk om Nederlands op B1 te behalen. Met het behalen van staatsexamen B1 krijgt u de mogelijkheid om een Mbo-opleiding te doen of om op MBO niveau te werken. Uiteraard kunt u met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Door het volgen van de cursus Nederlands als tweede taal A2 naar B1 leert u goed spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Nederlands op B1 niveau. U leert communiceren in het Nederlands in situaties die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als werk, studie, kunst en cultuur, samenleving, politiek en communicatie. Ook wordt extra gewerkt aan de uitbreiding van uw vocabulaire en grammatica.

ONA Coutinho methode "Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt"

Wat is ONA

Het nieuwe ONA-examen is verplicht voor alle personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek.
Je moet 8 schriftelijke bewijzen verzamelen over je arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld: sollicitatiebrieven, een cv, vacatures en sollicitatieformulieren. Je gebruikt kaarten voor het verzamelen van bewijzen. Tijdens de cursus leer je veel over de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook van alles over jezelf. Je krijgt de nodige informatie die voor jou belangrijk is om je te helpen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt en het maken van de juiste keuzes en stappen. Bovendien wordt het eindgesprek voorbereid en geoefend. Zo word je niet alleen klaargestoomd voor het examen, maar kun je daarna ook direct aan de slag om een baan te vinden!

ONA module inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

   Beroepenoriëntatie
   Realistisch beroepsbeeld
   Je eigenschappen kennen
   Beroepskansen
   Beroepscompetenties
   Netwerk opbouwen
   Werk vinden
   Werkcultuur
   Eindgesprek

Om het eindexamen te behalen, moet je werk kiezen dat bij je past en weten hoe je dat kunt vinden. Om dit te bewijzen bouw je tijdens het doorlopen van de module een portfolio op van deze acht onderwerpen. Tijdens het examen presenteer je dit portfolio in de vorm van een eindgesprek. Aan het eind van deze cursus wordt het eindgesprek met jou voorbereid. Zo kun je het gesprek goed oefenen en ben je helemaal klaar voor het examen.

Les inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • 1 videoles met uitleg (per week)
 • 3 interactieve lessen met een docent à 2 uur (per week)
 • 1 interactieve les portfolio training (per week)
 • 20-50 oefeningen (zelfstudie) (per week)
 • Vaktaaltraining voor gekozen beroep
 • Diverse programma’s icm met tab/laptop (bruikleen)
 • Aanmelding en INTAKE bij WDWM Detachering*
 • Eindgesprek training (eenmalig op locatie)

Om het eindexamen te behalen, moet je werk kiezen dat bij je past en weten hoe je dat kunt vinden. Om dit te bewijzen bouw je tijdens het doorlopen van de module een portfolio op van deze acht onderwerpen. Tijdens het examen presenteer je dit portfolio in de vorm van een eindgesprek. Aan het eind van deze cursus wordt het eindgesprek met jou voorbereid. Zo kun je het gesprek goed oefenen en ben je helemaal klaar voor het examen.

ONA portfolio

Heb jij al op je taalschool je een ONA-Cursus gehad, maar is je portfolio onvoldoende of loop je vast... GEEN NOOD. Meester in NT2 kan je ondersteunen bij het maken van je ONA Portfolio. Bij ons is er nog nooit een ONA Portfolio afgekeurd. Wij bieden dan ook de garantie dat je portfolio goed gekeurd zal worden door DUO.

Leerdoelen

 • Voorbereiden op het onderdeel ONA van het inburgeringsexamen