Meldingen

 

Actieve berichten

Aanpassingen bij Meester in NT2

Hieronder kunt u de aanpassingen lezen die zijn ingegaan op 16 maart 2020.

 

 • Alfabetiserings-groepen komen voorlopig tot 6 april 2020 te vervallen;
 • Meester in NT2 gaat voor de middelbare en hoogopgeleide onderwijs op afstand aanbieden;
 • De docenten hebben zich verdiept in het programma ZOOM.US om online hoogwaardig en kwalitatief les aan te bieden

 ALGEMENE INFORMATIE CORONAVIRUS

Beste Cursist, Beste Lezer,

Naar aanleiding van de actuele informatie vanuit het kabinet en de RIVM, willen we graag enkele zaken benadrukken wat betreft onze schoolsituatie:

 • Meester in NT2 houdt zich aan de RIVM richtlijnen. Dit betekent dat cursisten tot eventueel nader bericht naar school gaan. Wel is het advies dat medisch kwetsbare cursisten thuis blijven.
 • Cursisten blijven thuis met verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn, kortademigheid en koorts en zij zieken uit.
 • Afhankelijk van het aantal docenten met klachten zal het niet altijd mogelijk zijn om hen te kunnen vervangen en de groepen op te vangen. Hierdoor bestaat de kans dat wij groepen naar huis moeten sturen.
  • De docent behoudt het recht om cursisten naar huis te sturen, mocht de docent opmerken dat cursist verkouden/grieperig en/of overige symptomen vertoond.
  • Het is mogelijk dat wij het lesrooster gaan aanpassen, dit zullen we met elke docent, locatiemanager en cursisten groep apart bekijken.
  • Cursisten van 60+ adviseren wij vooralsnog thuis te blijven en niet in aanraking te komen met groepen of openbare locaties waar veel mensen komen.
  • De voorzorgsmaatregelen (handen wassen, papieren (zak)doeken, niezen en hoesten in elleboog en geen handen schudden) blijven natuurlijk van kracht.
  • Cursisten dienen verplicht hun handen te wassen bij het binnenkomen van de leslocatie.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben ingelicht. Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij u hier wederom van op de hoogte stellen.
Indien u nog vragen heeft, horen wij het graag.

Vriendelijke groeten,

Directie

 

 Oudere berichten

Geen oudere berichten in het archief gevonden.